Keitsi, Lasse, Seija ja Heli: Tipaton tammikuu • 17.1.—8.2.2013

Tipaton tammikuu

Avajaiset poikkeuksellisesti KESKIVIIKKONA 16.1.2013 kello 18—20

Japanilaisen taiteen erikoismyyntinäyttely 4.—21.12.2012

Tervetuloa tekemään löytöjä!

Tuula Hakkarainen: Maaliset jänteet — luu lisin

7.—30.11.2012

Näyttelyn yhteydessä myynnissä (á 15 €) myös sarjisuutuus: KUONOTAITEIDEN AKATEMIA

Petri Horttana ja Jesse Laitinen: Off the Skin

10.10.—2.11.2012

Tausta

Vuonna 2010 Petri Horttana järjesti kesänäyttelyn Tammisaaressa, jonka avajaisissa taiteilijat tapasivat ja keskustelivat projekteistaan. Keskustelun lomassa syntyi ajatus yhteisestä projektista ja yhteistä näyttelyistä. Valitettavan usein tämänkaltaiset projektit jäävät makaamaan työpöydälle eivätkä ikinä toteudu, mutta tällä kertaa kaikki tuntui loksahtavan kohdalleen ja heti ensimmäisen tapaamisen jälkeen alkoi kirjeenvaihto ajatuksien ja luonnoksien muodossa. Työskentely materiaalikokeilujen ja konkreettisten teosten parissa alkoi syksyllä 2010.

Tavoitteet ja päämäärät

Yhteistyö eri alojen taiteilijoiden kesken edistää molempien osapuolten työskentelyä ja laajentaa näkökantoja.

Petri Horttana työskentelee maalausten/veistosten parissa ja Jesse Laitinen muotikuvaajana, kaksi erilaista tapaa tehdä kuvia ja viestittää. Yhdistämällä henkilökohtaiset tekniikkamme, tavoitteenamme on ollut luoda yhteinen kuvakieli jossa sanomamme yhdistyvät ja näin muodostavat teoksen. Molempien taiteilijoiden työmenetelmät ovat olleet samanarvoisia ja jatkuvan keskustelun kautta olemme onnistuneet yhdistämään kaukana toisistaan tehdyt suoritukset toimivaksi kokonaisuudeksi.

Kohderyhmät jokapäiväisessä työskentelyssämme ovat hyvin erilaisia, mutta tässä projektissa yritämme saada heidät kohtaamaan toisensa ja näin ollen tapaamaan toisensa. Toivomme yhteistyömme synnyttävän samankaltaisia projekteja niin Suomessa kuin Ruotsissa, sekä maiden välillä.

Petri Horttana, kuvataiteilija — Suomi.
Jesse Laitinen, muotikuvaaja — Ruotsi.

 


Bakgrund

Då Petri Horttana ordnade en utställning i Ekenäs 2010 träffades de båda konstnärerna på vernissaget och pratade om sina projekt. Under diskussionen vaknade tanken om ett gemensamt projekt och gemensamma utställningar. Projekt av detta slag blir tyvärr ofta liggande på planeringsbordet och blir aldrig av, men detta kändes rätt från början och direkt efter första mötet började vi växla tankar och skisser. Arbetsprocessen med materialprover och konkreta verk startade hösten 2010.

Syfte och ändamål

Samarbete mellan konstnärer på olika områden främjar båda parternas fortsatta arbete och vidgar vyerna.

Petri Horttana jobbar med målning/skulptur och Jesse Laitinen med modefotografi, två olika former att göra bilder och få fram budskap. Vi har haft som mål att genom kombination av de personliga teknikerna hitta ett gemensamt bildspråk där våra budskap möts och bildar ett verk. Bägge konstnärernas arbetsmetoder har varit likvärdiga i processen och genom ständig dialog har vi hittat metoder att få individuella insatser gjorda på olika orter fungera som en helhet.

Våra arbeten då vi jobbar på olika håll har väldigt olika målgrupper, men i detta projekt försöker vi få dem att träffa varandra och förhoppningsvis skapa flera dylika projekt både i Finland och Sverige, samt mellan de båda länderna.

 

Petri Horttana, bildkonstnär — Finland.
Jesse Laitinen, modefotograf — Sverige.

Mervi Soramies: Karl and The Girls

Mervi Soramies: Karl and the girls -kutsarikuva

ICT-tehtävät ja taiteilijuus kävelevät käsi kädessä. On harhaluulo, että taide syntyy yleensä viiniä nauttien ja baskeri päässä pensseliä heiluttaen. Molemmissa ammateissa hyviä ominaisuuksia ovat analysointikyky sekä keino löytää erilaisia tapoja toteuttaa toimivia ratkaisuja.

Inspiraatiot töilleni saan usein luovista, erikoisista sekä aikaansaavista ihmisistä. Ihminen on kiinnostava erityisesti silloin, kun hän teoillaan tai sanoillaan jättää jälkeensä kysymysmerkkejä tai olemuksellaan viestii salaperäisyyttä. Mystisyys on avainsana ja sen taltioiminen teokseen on yksi tavoitteistani. Sen tasot ja miten sen tavoitan vaihtelee teoksissani joko henkilökuvissa, värimaailmassa tai symboliikassa mutta pidän sitä yhtenä mittarina.

Tervetuloa tutustumaan taiteeseeni, joka on syntynyt inspiroivia ihmisiä tutkimalla, ja joka on vienyt luovuuttani eteenpäin ja antanut sopivia haasteita pohtia erilaisia toteutustapoja. Se on myös antanut vastapainoa päivätyölleni ICT-asioiden parissa.

             – Mervi Soramies